لیست فایل ها - صفحه 2

سوالات حل شده پایان ترم دینامیک سیستمهای قدرت

تعداد 7 سوال - حل کامل - دستنویس و بسیار خوانا - دانشگاه آزاد - بهمن 99 - استاد شمس

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی و دانشگاهی (سرمایه اجتماعی آموزش عالی

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی و دانشگاهی (:سرمایه اجتماعی آموزش عالی) نوشته حمید ملکی در قالب pptx و در حجم 54 اسلاید

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم کتاب رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی و دانشگاهی (فناوری اطلاعات واتوماسیون

پاورپوینت فصل دهم کتاب رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی و دانشگاهی (فناوری اطلاعات واتوماسیون اداری) نوشته حمید ملکی در قالب pptx و در حجم 88 اسلاید

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل نهم کتاب رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی و دانشگاهی (مفاهیم و مدل های شادی و نشاط

پاورپوینت فصل نهم کتاب رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی و دانشگاهی (مفاهیم و مدل های شادی و نشاط سازمانی) نوشته حمید ملکی در قالب pptx و در حجم 45 اسلاید

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هشتم کتاب رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی و دانشگاهی (قدرت حذف سیاسی تعارض)

پاورپوینت فصل هشتم کتاب رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی و دانشگاهی (قدرت حذف سیاسی تعارض) نوشته حمید ملکی در قالب pptx و در حجم 56 اسلاید

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی و دانشگاهی (تعهد سازمانی کارکنان

پاورپوینت فصل هفتم کتاب رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی و دانشگاهی (تعهد سازمانی کارکنان واساتید و کارکنان دانشگاه) نوشته حمید ملکی در قالب pptx و در حجم 50 اسلاید

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی و دانشگاهی (اخلاق حرفه ای

پاورپوینت فصل ششم کتاب رفتار و روابط انسانی در مراکز آموزشی و دانشگاهی (اخلاق حرفه ای ضرورتی برای بهبود روابط انسانی) نوشته حمید ملکی در قالب pptx و در حجم 36 اسلاید

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کودهای ارگانیک و سبز در کشاورزی

برگرفته از مقالات مختلف درباره کود ارگانیک کود سبز مزایای استفاده از آنها در کشاورزی،کشاورزی ارگانیک چیست....بخشی از مقدمه:در طی قرن گذشته تغییرات عمدهای در تکنولوژی و اقتصاد کشاورزی انجام شده است، به طوریکه مصرف نهاده های شیمیایی افزایش یافته و عم...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور مبحث درهای طبقه

پاورپوینت مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور مبحث درهای طبقه در قالب pptx و در حجم 27 اسلاید

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی