فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی - صفحه 1

پاورپوینت کتاب درآمدی بر روانشناسی دین نوشته مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل

پاورپوینت کتاب درآمدی بر روانشناسی دین نوشته مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل در قالب pptx و در حجم 187 اسلاید

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کتاب روان شناسی در قرآن، مفاهیم و آموزه ها نوشته محمد کاویانی

پاورپوینت کتاب روان شناسی در قرآن، مفاهیم و آموزه ها نوشته محمد کاویانی در قالب pptx و در حجم 230 اسلاید

قیمت : 75,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روان شناسی در قرآن (رشد از دیدگاه قرآن) نوشته محمد کاویانی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روان شناسی در قرآن (رشد از دیدگاه قرآن) نوشته محمد کاویانی در حجم 24 اسلاید: بخشی از متن: رشد رشد عبارت است از همه تغییرات و تحولاتی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان شناسی در قرآن (انگیزش در قرآن) نوشته محمد کاویانی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان شناسی در قرآن (انگیزش در قرآن) نوشته محمد کاویانی در حجم 19 اسلاید: بخشی از متن: انگیزه

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب روان شناسی در قرآن (احساس ادراک شناخت) نوشته محمد کاویانی

پاورپوینت فصل سوم کتاب روان شناسی در قرآن (احساس، ادراک، شناخت) نوشته محمد کاویانی در حجم 18 اسلاید: بخشی از متن: احساس، ادراک و شناخت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (تحليل داده هاي كمي در طرح هاي آزمايشي)

پاورپوینت فصل دهم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (تحليل داده هاي كمي در طرح هاي آزمايشي) نوشته زهره سرمد، عباس بازرگان، الهه حجازی در قالب pptx و در حجم 26 اسلاید

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (روش علمی و مراحل آن) نوشته زهره سرمد

پاورپوینت فصل اول کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (روش علمی و مراحل آن) نوشته زهره سرمد، عباس بازرگان، الهه حجازی در قالب pptx و در حجم 33 اسلاید

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی (دسته بندی ارزش های آموزشی)

پاورپوینت فصل چهارم کتاب اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی (دسته بندی ارزش های آموزشی) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 32 اسلاید دسته بندی ارزشیابی های آموزشی در قالب رویکردهای مختلف

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی (ارزشیابی معلم)

پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی (ارزشیابی معلم) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 36 اسلاید

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی